எங்களை பற்றி

2000 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஸ்கைவொர்த் குழு பெரிய மறுசீரமைப்பை செயல்படுத்தியது 2011 இல், ஸ்டீவ் ஹுவாங், பங்குதாரரைக் கட்டுப்படுத்தி, தலைவராக ஆக்கிரமித்து, SKYWELL குழுவை நிறுவினார்.

நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகள் 4-18 உட்பட முழு அளவிலான தயாரிப்புகளை உள்ளடக்கியதுமீட்டர் பேருந்துகள், தளவாட வாகனங்கள், சிறப்பு வாகனங்கள், டிரக்குகள், பயணிகள் கார்கள், தன்னாட்சி ஓட்டுநர் மற்றும் பல. 2017 ஆம் ஆண்டில், இது அதிகாரப்பூர்வமாக பயணிகள் கார் சந்தையில் நுழைந்தது, வணிக மற்றும் பயணிகள் மேம்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது.

விவரங்கள்
.பற்றி
செய்தி
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy