வீடு > எங்களை பற்றி>எங்கள் சந்தை

எங்கள் சந்தை


தொழில் நிலை

2014-2015 இல் EV உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைக்காக சீனாவில் 2வது இடத்தில் உள்ளது
2016-2017 இல் EV உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைக்காக சீனாவில் 4வது இடத்தில் உள்ளது
2018 இல் EV உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைக்காக சீனாவில் 3வது இடத்தில் உள்ளது
2019 இல் EV உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைக்காக சீனாவில் 2வது இடத்தில் உள்ளது
2017-2019 இல் EV உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைக்காக வெளிநாடுகளில் 3வது இடத்தில் உள்ளதுஸ்கைவெல் வெளிநாடுWe use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy